ბორუსან კატი ორიენტირებულია თავისი თანამშრომლების პერსონალურ და პროფესიულ განვითარებაზე. ახალისებს მათ, რათა იყონ მაქსიმალურად შრომისუნარიანები, აუმჯობესებს მათი ცხოვრების ხარისხს და ყოველთვის ეპყრობა მათ როგორც სასურველ თანამშრომელს.

 

ბორუსან კატი ავითარებს თავის თანამშრომლებს ღირებულ, თავდაჯერებულ და წარმატებულ ინდივიდებად, რასაც ახორციელებს ადამიანური რესურსების სხვადასხვა პრაქტიკების მეშვეობით.