სამომხმარებლო ხელშეკრულებები

ჩვენ გთავაზობთ CVA სამომსხმარებლო ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ მიიღებთ გეგმიურ ტექ. მომსახურებას ყოველ 250 საათზე. ხელშეკრულების ფარგლებში ისარგებლებთ 10%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე, ფილტრებზე, მომსახურებასა და ტრანსპორტირებაზე. თქვენს ტექნიკას ასევე ჩაუტარდება უფასო TA1 ინსპექტირება.