ენერგია თქვენი ბიზნესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

ჩვენი კატის ბრენდის გენერატორების დახმარებით შესაძლებელია სასოფლო – სამეურნეო და მეცხოველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობის უწყვეტობის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში. ჩვეულებრივი ენერგოსისტემის გარდა, ბიოგაზის საწვავზე მომუშავე გენერატორები ნარჩენ მასალებს საწვავად გარდაქმნის და ამცირებს მავნე აირების გამოყოფას.

CG170
Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri
C32
Cat C32 ACERT ძრავები