კატის გაზზე მომუშავე გენერატორები შექმნილია იმისათვის, რომ გადაამუშავოს საწვავი მეთანის შემცველობით ბიოგაზის პროცესებისთვის დამახასიათებელი მეთოდით. ენერგია, რომელსაც ამ სისტემით წარმოქმნით, თითქმის უფასოა თქვენი საწარმოსთვის. გარდა გარემოზე პასუხისმგებლობისა, ბიოგაზის საშუალებით ენერგიის წარმოებას შეუძლია ხანგრძლივად მნიშვნელოვანი თანხის დაზოგვა.

3516
Cat 3516 დიზელის ძრავის სახანძრო სატუმბი