ჩვენი გარე მომსახურების გუნდი აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიური სისტემის ინფრასტრუქტურით და კოორდინირებულია ჩვენი მომსახურების საკომუნიკაციო ცენტრის მიერ. იგი აღჭურვილია საჭირო ხელსაწყოებითა და აღჭურვილობით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოცემულ სფეროში თქვენი სამუშაო მანქანების და დანადგარების მაქსიმალურად გამართული მუშაობა. 100-ზე მეტი უცხოური ხელსაწყოს გამოყენებით მომსახურება უზრუნველყოფილია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ექსპერტ-ტექნიკოსების მეშვეობით. ორგანიზაციას აქვს გამოცდილება, უზრუნველყოს ტექნიკური მომსახურება, ხარვეზების გამოვლენა და სარემონტო სამუშაოები ყველაზე მოთხოვნად პირობებში კარიერიდან გზის მშენებლობის ობიექტამდე, გვირაბიდან დაწყებული და მიწის სამუშაოებით დამთავრებული, მაღაროდან მყარი ნარჩენების ობიექტებამდე, რკინისა და ფოლადის წიდის გამოყენებაში, მარმარილოს კარიერებში, ყველა სფეროში, რომელშიც ჩვენი მომხმარებლები მუშაობენ. 

სამომხმარებლო ხელშეკრულებების (CVA) ფარგლებში, უზრუნველყოფილია პერიოდულ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით ჩვენი მომხმარებლების ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება დროულად და პროდუქტის ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად, ამ საკითხში სპეციალიზირებული გუნდების მიერ, სპეციფიკური სარემონტო ხელსაწყოების გამოყენებით, პერიოდული პროფილაქტიკური ტექნიკური მომსახურების მიზნით.

ჩვენ მიერ უზრუნველყოფილია სრულ განაკვეთზე და ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე ტექნიკოსთა ხელმისაწვდომობა სამშენებლო მოედნებზე, სადაც ჩვენი მომხმარებლები ინტენსიურად მუშაობენ და ესაჭიროებათ უწყვეტი და შეუფერხებელი მომსახურება.