კომპანიის ინფორმაცია და მენეჯმენტი

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

კომპანიის ტეგი

კომპანიის ტეგი 29.03.2019წ

BMGS

კომპანიის ტეგი 11.05.2018წ

 

 შერწყმა 

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

2017-12-20-9477-BMGS-3 განცხადება

მიმართვა კრედიტორებს შერწყმის გამოცხადებასთან დაკავშირებით 3 25.12.2017წ

2017-12-13-9472-BMGS-2 განცხადება

მიმართვა კრედიტორებს შერწყმის გამოცხადებასთან დაკავშირებით 2 18.12.2017წ

2017-12-06-9467-BMGS

TTSG შერწყმის შესახებ 08.12.2017წ

2017-12-13-9472-BMGS-2 განცხადება

მიმართვა კრედიტორებთან შერწყმასთან დაკავშირებით 1 განცხადება 08.12.2017წ

შერწყმის შეთანხმება

შერწყმის შეთანხმება 01.12.2017წ

 

 განშორება 

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

2016-07-11-9112-BMGS

ნაწილობრივი გაყოფა 13.07.2016წ

2016-05-04-9068-BMGS-3 განცხადება [ხელმოწერა]

მიმართვა კრედიტორებს სამმართველო-3-ის განცხადებასთან დაკავშირებით 05.05.2016წ

2016-04-27-9063-BMGS-2 განცხადება [ხელმოწერა]

მიმართვა კრედიტორებს სამმართველო-2-ის განცხადებასთან დაკავშირებით 03.05.2016წ

2016-04-21-9059-BMGS [ხელმოწერა]

მიმართვა კრედიტორებს სამმართველო-1-ის განცხადებასთან დაკავშირებით 26.04.2016წ

2016-04-20-9058-BMGS [ხელმოწერა]

დეპარტამენტის გამოძიების უფლების გამოცხადება 26.04.2016წ

ნაწილობრივი გაყოფა

ნაწილობრივი გაყოფა 13.01.2015წ

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს 13.10.2014წ

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს 06.10.2014წ

დეპარტამენტის გამოძიების უფლების გამოცხადება

დეპარტამენტის გამოძიების უფლების გამოცხადება 29.09.2014წ

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს

განცალკევებასთან დაკავშირებით მიმართვა კრედიტორებს 29.09.2014წ

 

გენერალური ასამბლეა 

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

TTSG, რომელზეც გამოქვეყნდა 2019 წლის 26.03.2019 წლის რიგითი საერთო კრების ოქმი.

TTSG, რომელზეც გამოქვეყნდა 2019 წლის 26.03.2019 წლის რიგითი საერთო კრების ოქმი. 12.04.2019წ

2019 წლის 26 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი

2019 წლის 26 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 29.03.2019წ

წუთი-BMGS-2018-03-27

2018 წლის 27 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 03.04.2018წ

წუთი-BMGS-2017-03-24

2017 წლის 24 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 31.03.2017წ

2017-01-16-9242-BMGS

TTSG, რომელმაც გამოაქვეყნა აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი 01/05/2017 წ. 16.01.2017წ

წუთი-BMGS-2017-01-05

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი 05.01.2017წ. 11.01.2017წ

წუთი-BMGS-2016-06-24

აქციონერთა 24.06.2016წ. რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი. 13.07.2016წ

კომერციული რეესტრის ბიულეტენი, რომელშიც ქვეყნდება საერთო კრების 17.03.2016 წლის ოქმი.

კომერციული რეესტრის ბიულეტენი, რომელშიც ქვეყნდება საერთო კრების 17.03.2016 წლის ოქმი. 06.04.2016წ

2016 წლის 17 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი

2016 წლის 17 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 25.03.2016წ

აქციონერთა 2015 წლის 23 ნოემბრის რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი.

აქციონერთა 2015 წლის 23 ნოემბრის რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი. 30.11.2015წ

2015 წლის 17.03.2015 რიგითი საერთო კრების ოქმი და თურქეთის კომერციული რეესტრის ბიულეტენი, რომელიც შეიცავს კომპანიის წესდების მე-12 მუხლში შეტანილი ცვლილების ტექსტს, სახელწოდებით „დავალებების გამიჯვნა“.

2015 წლის 17.03.2015 რიგითი საერთო კრების ოქმი და თურქეთის კომერციული რეესტრის ბიულეტენი, რომელიც შეიცავს წესდების მე-12 მუხლში შეტანილი ცვლილების ტექსტს, სახელწოდებით „დავალებების გამიჯვნა“. 29.04.2015წ
2015 წლის 17 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 2015 წლის 17 მარტის რიგითი საერთო კრების ოქმი 22.03.2015წ

აქციონერთა 2014 წლის 22 დეკემბრის რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი.

აქციონერთა 2014 წლის 22 დეკემბრის რიგგარეშე საერთო კრების ოქმი. 13.01.2015წ

საერთო კრების 2014 წლის 17 აპრილის 2013 წლის ოქმი.

საერთო კრების 2014 წლის 17 აპრილის 2013 წლის ოქმი. 22.04.2014წ

 

კომპანიის წარმომადგენლობა 

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით 31.05.2019წ

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციის გადაწყვეტილებაზე

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციის გადაწყვეტილებაზე 14.05.2019წ

TTSG ხელმოწერების ხელმოწერისა და გაუქმების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

TTSG ხელმოწერების ხელმოწერისა და გაუქმების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 20.02.2019წ

TTSG YKU ცვლილებისა და ხელმოწერის ავტორიზაციის გაუქმებით

TTSG YKU ცვლილებისა და ხელმოწერის ავტორიზაციის გაუქმებით 07.02.2019წ

YKU ხელმოწერის გაუქმება

YKU ხელმოწერის გაუქმება 17.01.2019წ

2018-11-20-9706-BMGS

TTSG გაფორმებაზე 20.11.2018წ

2018-05-11-9576-BMGS

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 11.05.2018წ

2018-01-24-9501-BMGS

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციის გადაწყვეტილებაზე 30.01.2018წ

2017-09-22-9414-BMGS

TTSG ხელმოწერის ავტორიზაციისა და მინიჭების გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ 28.09.2017წ

2017-05-29-9335-BMGS

TTSG, რომელშიც გამოქვეყნდა ხელმომწერი ორგანოები და დირექტორთა საბჭოს შიდა დირექტივა No2 01.06.2017წ
TTSG უფლებამოსილების ცვლილებით TTSG უფლებამოსილების ცვლილებით  16.01.2017წ
ხელისუფლების შეცვლა ხელისუფლების შეცვლა  25.10.2016წ
TTGS ავტორიზაციის ნებართვის ხელმოწერით  TTGS ავტორიზაციის ნებართვის ხელმოწერით  03.06.2016წ
წრიული განცხადება ხელმოწერით წრიული განცხადება ხელმოწერით 14.05.2015წ
წრიული განცხადება ხელმოწერით წრიული განცხადება ხელმოწერით 11.06.2014წ

გამომწერი ორგანოები

გამომწერი ორგანოები 11.10.2013წ

 

სხვა თემები 

Ფაილის სახელი 

განმარტება

თარიღი

2018-01-15-9494-BMGS

198 შენიშვნა

22.01.2018წ

2019-05-23-9835-BMGS

TTSG დამატებითი სამუშაო ადგილების დახურვის შესახებ

29.05.2019წ